In juni 2024 worden er een aantal graven geruimd op de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat in Nieuwveen. Dit zijn algemene graven, waarvoor een grafrust geldt van minimaal tien jaar. We halen de graven weg om ruimte te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven. 

Plattegrond  begraafplaats Nieuwveen

Neem contact op

De lijst met graven die geruimd worden vindt u onderaan deze pagina. De belanghebbenden van deze graven zijn zoveel mogelijk per brief geïnformeerd. Ook plaatsen wij bordjes op de graven om belanghebbenden te informeren. Door verhuizingen, overlijden en/of adreswijzigingen kloppen onze gegevens niet altijd. Bent u belanghebbende van een van de graven en heeft u geen brief gehad? Neem dan contact met ons op via info@nieuwkoop.nl of 14 0172. 

Welke graven worden geruimd?

Het gaat om graven met grafnummers vak H met nummer 500 tot en met 508 en vak D met nummers de grafnummers 380, 383, 370, 169, 373, 375, 366, 367, 363, 364, 358, 360, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 397, 400, 402, 403, 404, 405, 406 en 407.  De graven zijn gemarkeerd (gele vakken) op de tekening.

Hoe gaat de ruiming in zijn werk?

Een gespecialiseerd bedrijf voert de ruiming uit. Tijdens de ruiming worden de stoffelijke resten uit het graf overgebracht naar het verzamelgraf. Het gedeelte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt volledig met schermen afgezet.

De medewerkers houden zich bij de ruiming aan de handleiding 'Opgraven en ruimen' van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle ruiming te realiseren.