Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer beëindigen.

Online geheimhouding van persoonsgegevens aanvragen/beëindigen

Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken, dan mag zij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Uw meerderjarig kind vraagt zelf geheimhouding aan. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen, dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim, ook al heeft u dit aangevraagd.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak

Als u bij een rechtszaak bent betrokken, kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. Voordat de gemeente beslist uw gegevens al dan niet door te geven, vragen wij u om uw mening.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente, dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw te vragen uw gegevens geheim te houden. Het verzoek heeft geen einddatum en is kosteloos.

Heeft u gevonden wat u zocht?