Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De digitale publieksvriendelijke versie van de programmabegroting 2022 kunt u zien op onze website.

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota geeft een tussentijds inzicht in het verloop van de financiën en maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien.

Jaarstukken

In de jaarstukken legt het college van burgemeesters en wethouders inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken van 2020 kunt u vinden op https://nieuwkoop.jaarverslag-2020.nl/.

Legesverordening en tarieventabel

De legesverodening en tarieventabel vindt u op overheid.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?