Waarover kunt u mij benaderen?

  • Jeugd

Wie ben ik?

Ik ben Els Schrama, ik woon in Nieuwveen. Ik ben opgeleid tot maatschappelijk werker. Ik heb 24 jaar bij Stichting MEE gewerkt, een stichting voor mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord. Mijn specialisatie was het begeleiden van personen/gezinnen met meervoudige problematiek, vaak op meerdere levensgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvoedproblemen van kinderen, omgaan met geld en schulden. Als gezinscoach werkte ik volgens het principe een gezin, een plan. Dat betekent dat de persoon of het gezin altijd centraal staat. Ons uitgangspunt was om de problematiek onder controle te krijgen, zodat de persoon of het gezin weer verder kon, met of zonder hulp. Daarnaast heb ik veel samen gewerkt met diverse hulpverleningsinstanties, gemeentes en scholen. In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan op het gebied van schulden, bewindvoering, curatorschap en werk en inkomen. Ook ben ik actief mantelzorger.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Ik ben bij de adviesraad gegaan omdat ik me verbonden voel met de doelgroep en vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid. U kunt mij benaderen met vragen over jeugd. Samen met de andere leden van de adviesraad zorgen we ervoor dat u antwoord krijgt op uw vragen.