We bundelen onze krachten tegen eenzaamheid onder onze inwoners. Zowel jongeren als ouderen voelen zich wel eens eenzaam. Eenzame mensen voelen zich niet verbonden en hebben het gevoel alsof ze er niet bij horen. Ze missen het contact met anderen, terwijl ze dat juist zo graag willen. Dat willen we veranderen. Daarom zijn we begin 2020 gestart met het project ‘Een tegen Eenzaamheid in de gemeente Nieuwkoop’. Op 12 februari 2020 vond er een drukbezochte startbijeenkomst plaats met betrokken organisaties en personen. Vlak daarna werd eenzaamheid plots een heel actueel onderwerp vanwege de corona crisis en hebben we tot op de dag van vandaag te maken met maatregelen en de gevolgen van de crisis.

Week tegen Eenzaamheid 2022

Donderdag 29 september tot en met donderdag 6 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. In het hele land is er tijdens deze week extra aandacht voor het thema eenzaamheid en sociaal isolement. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Ook in Nieuwkoop worden veel activiteiten georganiseerd. In het overzicht lees je welke activiteiten dit zijn en wanneer ze plaatsvinden. 

Plan van Aanpak

Door de corona crisis kon een aantal geplande vervolgbijeenkomsten helaas niet doorgaan. Desondanks hebben we niet stilgezeten. Samen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we achter de schermen verder aan de aanpak van eenzaamheid in Nieuwkoop. De verschillende ideeën en signalen die tijdens de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen vanuit de lokale welzijns- en zorgprofessionals, ouderenverenigingen, kerken, dorpsraden en betrokken inwoners nemen we mee in het plan van aanpak. Voordat we dit plan gaan uitvoeren, presenteren we het aan de gemeenteraad.  

Mooie initiatieven en activiteiten

Binnen onze gemeente wordt al veel gedaan om eenzaamheid tegen te gaan. Zo oordeelde de Rekenkamer in hun onderzoek naar de aanpak van eenzaamheid in de gemeente dat “Nieuwkoop tot voorbeeld voor veel andere gemeenten van vergelijkbare omvang dient”. De gemeente Nieuwkoop kent een actief en levendig verenigingsleven waar veel inwoners aan verbonden zijn. Activiteiten zoals een High Tea door de Zonnebloem, duo fietsen door Fietsmaatjes of klaverjassen door de 50+ club brengen de mensen samen. Daarnaast organiseren de verschillende zorgorganisaties activiteiten en ondersteuning voor eenzame mensen.                                

Welzijnsbezoeken

Één van de resultaten van de verschillende bijeenkomsten is het starten met welzijnsbezoeken aan inwoners van 75 jaar en ouder. Een geschoolde groep vrijwilligers gaat langs bij deze doelgroep en stelt hen verschillende vragen. Een aantal van die vragen gaat over eenzaamheid. De welzijnsbezoeken hebben als doel de behoeften onder de inwoners van 75 jaar en ouder te inventariseren en hen te voorzien van informatie over de mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft. Uit die resultaten volgt een indicatie van het aantal eenzamen en de verschillende soorten eenzaamheid onder deze doelgroep. Meer informatie over de welzijnsbezoeken staat op www.nieuwkoop.nl/welzijnsbezoeken.

Heeft u gevonden wat u zocht?