We bundelen onze krachten tegen eenzaamheid onder onze inwoners. Zowel jongeren als ouderen voelen zich wel eens eenzaam. Eenzame mensen voelen zich niet verbonden en hebben het gevoel er niet bij horen. Ze missen het contact met anderen, terwijl ze dat juist zo graag willen. Dat willen we veranderen. Daarom zijn we begin 2020 gestart met het project ‘Een tegen Eenzaamheid in de gemeente Nieuwkoop’. Op 12 februari 2020 was er een drukbezochte startbijeenkomst met betrokken organisaties en personen. Vlak daarna werd eenzaamheid plotseling een heel actueel onderwerp vanwege de coronacrisis. 

Mooie initiatieven en activiteiten

Binnen onze gemeente wordt al veel gedaan om eenzaamheid tegen te gaan. Zo oordeelde de Rekenkamer in zijn onderzoek naar de aanpak van eenzaamheid in de gemeente dat “Nieuwkoop tot voorbeeld voor veel andere gemeenten van vergelijkbare omvang dient”. De gemeente Nieuwkoop kent een actief en levendig verenigingsleven waar veel inwoners aan verbonden zijn. Activiteiten zoals een high tea door de Zonnebloem, duofietsen door Fietsmaatjes of klaverjassen door de 50+ Club brengen de mensen samen. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.nieuwkoopactief.nl(externe link)

Plan van Aanpak

Begin 2022 is het Plan van Aanpak eenzaamheid vastgesteld door het college. Hierin zijn verschillende plannen opgenomen om eenzaamheid zo veel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Zo is bijvoorbeeld in het plan opgenomen om Welzijn op Recept op te zetten in de gemeente. Dit houdt in dat inwoners met psychosociale klachten via de huisarts verwezen kunnen worden naar een welzijnscoach van de gemeente. De welzijnscoach gaat met de inwoner kijken hoe deze geholpen kan worden door te kijken naar passende lokale activiteiten of vrijwilligerswerk. In 2023 is een start gemaakt met het opzetten van Welzijn op Recept.

Cursus Creatief Leven 

In het Plan van Aanpak eenzaamheid is ook opgenomen dat we de cursus Creatief Leven aanbieden aan inwoners die langdurig last hebben van eenzaamheid. In 2022 is een pilot gestart van de cursus die een succes was. Zo vertelde een deelnemer na de cursus: “Ik ben een betere versie van mezelf geworden door de cursus. Ik besef nu dat ik zonder mijn partner toch veel kan en ook waardevol ben. Ik heb mezelf hervonden, maar heb ook nog wel wat te leren.” Meer informatie over de cursus is te vinden op www.aenbtraining.nl(externe link).

Meer informatie

Meer informatie over eenzaamheid kunt u vinden op www.eenzaamheid.info(externe link).   

Heeft u gevonden wat u zocht?