Hulp bij ernstige dyslexie

Wist u dat er vergoede hulp bestaat voor kinderen tot twaalf jaar met ernstige dyslexie? Scholen kunnen namelijk kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) aanmelden voor een diagnose en behandeling. De diagnose en behandeling van EED (zogenoemde EED-zorg) valt sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor deze zorg hebben de gemeenten binnen Holland Rijnland contracten afgesloten met hulpverleners. Ook is er een nieuwe procedure vastgesteld.

Op de website van het samenwerkingsverband Rijnstreek is meer informatie te vinden over de procedure rondom EED zorg(externe link). In het kort komt die erop neer dat een school leerlingen van 7-13 jaar met ernstige dyslexie rechtstreeks kan aanmelden bij een hulpverlener (aanbieder) met wie de gemeente een contract heeft. De actuele lijst van aanbieders is te vinden op de website van Holland Rijnland(externe link). De school toont daarbij aan dat de leerling een hardnekkige achterstand heeft in lees- en spellingsonderwijs, ondanks de hulp die de school zelf al heeft geboden.

Geen kosten voor ouders

De aanbieder beoordeelt of de hulpaanvraag van de school terecht is en of het kind echt EED heeft. Als dat zo is, kan het kind daarvoor behandeld worden. De aanbieder werkt daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB, ook wel het protocol voor de zorg). Als het kind EED-zorg krijgt, handelt de hulpverlener de kosten voor de behandeling rechtstreeks af met de gemeente. Dat betekent dat u daar als ouder geen omkijken naar hebt.

Overleg met de school

Denkt u dat uw kind EED-zorg nodig heeft? Overleg dan met de school of aanmelding daarvoor mogelijk is. Uw kind kan namelijk alleen door de school aangemeld worden en die heeft ook de gegevens die daarvoor nodig zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?