Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie? Gaat u AOW aanvragen? Overweegt u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen te versturen? Wilt u kinderbijslag ontvangen? Gaat u een café openen en heeft u een drank- en horecavergunning nodig?

In al deze gevallen moet u een aanvraag indienen bij de overheid. Vaak is dat de gemeente, soms de provincie, het waterschap of de rijksoverheid. Nadat u de aanvraag gedaan heeft, moet u wachten tot de overheid een beslissing genomen heeft. Die beslissing is belangrijk voor u, dus u wilt zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Daarom is op 1 oktober 2009 de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ van kracht geworden. Die wet versterkt uw positie in het geval dat de overheid niet tijdig over uw aanvraag beslist. Wat is ‘niet tijdig’? Een overheid die ‘niet tijdig’ beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn die maximaal 8 weken duurt. De wettelijke termijn hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

Recht op dwangsom

Als de beslistermijn verstrijkt zonder dat een beslissing is genomen, kunt u het bestuursorgaan een brief sturen. Hiermee stelt u de overheid ‘in gebreke’ (een zogenaamde: in gebreke stelling). Hierin wijst u het bestuursorgaan erop dat de beslistermijn is verstreken. En dat u recht heeft op een dwangsom wanneer u niet binnen 2 weken een beslissing ontvangt. Na ontvangst van uw brief heeft het bestuursorgaan dus nog 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Bovendien kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

Hoogte dwangsom

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442. euro:

  • € 23 per dag voor de eerste 14 dagen 
  • € 35 per dag voor de daaropvolgende 14 dagen
  • € 45 per dag voor de derde periode van 14 dagen

Direct beroep instellen

Heeft u het bestuursorgaan een brief gestuurd en is er 2 weken daarna nog geen beslissing? Dan kunt u rechtstreeks beroep instellen bij de rechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan zelf tegen het uitblijven van de beslissing. Als de rechtbank uw beroep gegrond verklaart, moet het bestuursorgaan alsnog binnen 2 weken beslissen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet dwangsom dan kunt u contact opnemen met het team Bestuurlijk en Juridische Zaken van de gemeente Nieuwkoop via telefoonnummer 14-0172. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?