Voorkeur gecombineerde achternaam

Ouders kunnen samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam aangeven. Ze kunnen dit doen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind. De keuze van de gecombineerde achternaam is eenmalig en geldt ook voor de volgende kinderen van deze ouders.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan twee namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen.

Overgangsregeling

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun  kinderen. Zij moeten samen kiezen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt voor 1 jaar. Een nieuw aangenomen wet maakt dit mogelijk.

Kosten

U regelt de naamskeuze bij de gemeente. Dit kost € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind. Heeft uw kind al een paspoort en/of identiteitskaart, dan is dit document na de naamskeuze niet langer geldig. Om te reizen moet u een nieuw identiteitsdocument aanvragen, met de nieuwe gecombineerde achternaam. De kosten hiervan zijn voor uzelf.

Buitenlandse nationaliteit

Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze. Heeft uw kind meer buitenlandse nationaliteiten dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen. Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. 

Regels voor kinderen die in het buitenland een naam krijgen

Elk land heeft zijn eigen regels over de keuze van een achternaam. Als uw kind volgens die regels een dubbele achternaam krijgt, wordt deze meestal in Nederland erkend.

Heeft u gevonden wat u zocht?