Discriminatie betekent het anders behandelen van een persoon of een groep mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Discriminatie is niet toegestaan in Nederland. Toch kan het wel voorkomen dat iemand zich gediscrimineerd voelt. Dit kan zijn vanwege allerlei verschillende redenen. Zo kan iemand bijvoorbeeld gediscrimineerd zijn op basis van geloofsovertuiging, leeftijd, seksuele gerichtheid, maar ook op basis van geslacht, politieke overtuiging of ras.

Laat het er niet bij zitten

Voelt u zich gediscrimineerd? Laat het er dan niet bij zitten en neem contact op met de anti-discriminatie voorziening. Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen voor vragen en klachten met betrekking tot discriminatie terecht bij Stichting iDb(externe link) (inclusie en discriminatie bestrijding). Deze organisatie helpt inwoners op het gebied van informatie en advies en bij de behandeling van klachten en meldingen.

U kunt een klacht indienen of een melding doen van discriminatie bij Stichting iDb. Bij het indienen van een klacht blijft u betrokken bij de vervolgstappen die de stichting onderneemt. Bij een melding gebeurt dit niet en wordt het gemelde voorval alleen geregistreerd. Door een melding te maken kan de dader mogelijk worden gestraft en kunnen maatregelen worden genomen om discriminatie te voorkomen.

Hoe doe ik een melding?

U kunt discriminatie melden via het meldformulier op de website van Stichting iDb. Ook kunt u hier uw verhaal (anoniem) vertellen aan één van de klachtbehandelaars. Stichting iDb is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 0800-3218686 (gratis) of via e-mail naar klachten@stichtingidb.nl.

Voor meer informatie over discriminatie en discriminatiegronden kunt u ook terecht op www.discriminatie.nl(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?