Datalekken melden

We vinden de privacy van inwoners heel belangrijk. Daarom beveiligen we alle persoonsgegevens goed om ze te beschermen. Toch kan het gebeuren dat er persoonsgegevens in handen vallen van organisaties of personen die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Op deze pagina vindt u meer informatie over datalekken, de meldplicht en wat u zelf kunt doen als u denkt een datalek ontdekt te hebben binnen of vanuit onze systemen. 

Wat is een datalek? 

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben. Als er geen kopie van deze gegevens is gemaakt, kunnen gegevens ook verloren gaan als iemand ze opeens verwijdert. Bij datalekken kan het gaan om het hacken van digitale gemeentesystemen, maar bijvoorbeeld ook om een verloren of gestolen USB-stick, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan. Wanneer een e-mail met persoonsgegevens per ongeluk verstuurd wordt aan een verkeerd adres, is er ook al sprake van een datalek. 

Hebt u een datalek ontdekt? 

Hebt u bijvoorbeeld via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bedoeld zijn? Of zijn er documenten naar u verstuurd met de persoonsgegevens van iemand anders? Meld dit dan door contact op te nemen met de gemeente tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0172. Of buiten kantooruren via het sturen van een e-mail aan privacy@nieuwkoop.nl. Geef dan ook uw telefoonnummer door. We nemen dan snel contact met u op. 

Melden datalek 

Om het (digitale) datalek zo snel mogelijk te kunnen herstellen, hebben wij, voor zover bij u bekend, de volgende gegevens nodig: 

  • Een beschrijving (of kopie) van de gegevens die voor u zichtbaar zijn 
  • (eventuele) schermafbeeldingen 

Let op: deel het datalek of zichtbare gegevens niet met anderen. 

Wat doen wij als een datalek is ontdekt? 

Als er een datalek is ontdekt, gaan we meteen aan de slag om het datalek te dichten. Verder is het zo dat alle organisaties in Nederland datalekken moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de gelekte gegevens risico's opleveren voor de mensen om wie het gaat. De gemeente Nieuwkoop moet dat dus ook. Ook moeten wij de slachtoffers (betrokkenen) van een datalek informeren over het lek als dit lek nadelige gevolgen voor hen kan hebben. Wilt u meer weten over de meldplicht datalekken? Daarvoor kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden datalekken