Buurtbemiddeling

Huurt u een woning van Woningstichting Nieuwkoop of Hof wonen of heeft u een koopwoning in onze gemeente? Dan kunt u gratis gebruik maken van buurtbemiddeling via Participe. Huurders van Woondiensten Aarwoude kunnen bij overlast contact opnemen met Woondiensten Aarwoude zelf.  

Wanneer buurtbemiddeling?

Harde muziek of gestamp op de trap, een hond die voor de deur plast, een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Vaak zijn het kleine irritaties die, als je er niets aan doet, uitgroeien tot grote conflicten. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie meestal geen goed. Buurtbemiddeling kan helpen om de cirkel te doorbreken.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddelaars kijken samen met u hoe de burenoverlast is op te lossen. Zij hebben eerst met u en de buren een apart gesprek. Als u dat beiden wilt, nodigen de bemiddelaars u uit voor een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein.

Contact opnemen met buurtbemiddeling kan via telefoonnummer 0172 427500 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) of via e-mail buurtbemiddeling@participe.nu. Meer informatie staat op www.participealphen.nu.