In de Basisregistratie personen (BRP) wordt u ingeschreven op het adres waar u woont. Dit is het adres waar u binnen een periode van een half jaar de meeste tijd uw nachtrust geniet. Naast een woonadres is in een aantal gevallen inschrijving op een briefadres mogelijk. Op een briefadres ontvangt u uitsluitend uw post, maar u woont er niet.

De gemeente Nieuwkoop wil de inwoners zoveel mogelijk inschrijven op het adres waar zij daadwerkelijk wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situaties waarin u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt en daarom niet rechtstreeks bereikbaar bent voor overheidsinstanties en derden. Bijvoorbeeld:

 • U woont in een zorginstelling of een gevangenis.
 • U bent zeevaarder onder de Nederlandse vlag.
 • U bent korter dan 8 maanden in het buitenland.
 • U kort in het buitenland verblijft en hebt geen woonadres in Nederland.

U kunt niet op een briefadres ingeschreven worden als:

 • U een woonadres hebt (let wel, een woonadres is ook mogelijk als u op meerdere adressen verblijft);
 • U langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend bent op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft;
 • U beroepshalve varend bent op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;
 • Er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;
 • Het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend;
 • Het briefadres bij een rechtspersoon is, welke niet door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen.

Slechts onder strikte voorwaarden kunt u zich inschrijven op het gemeentelijk briefadres Teylersplein 1. 

Aanvragen

U kunt een briefadres uitsluitend in persoon, samen met de hoofdbewoner / briefadresgever, aan de balie van het Klant Contact Centrum (KCC) aanvragen. De baliemedewerker vult met u het aanvraagformulier briefadres in. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken 

Belangrijk!

Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

De hoofdbewoner / briefadresgever verklaart, met het geven van toestemming aan de briefadreshouder om zijn adres te gebruiken als briefadres, op de hoogte te zijn van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt:

 • de verplichting ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die bij hem/haar is ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken;
 • de verplichting om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die in verband staan met het briefadres en de documenten te overleggen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de basisregistratie.

Heeft u gevonden wat u zocht?