Begeleiding is hulp om zelfstandig te (blijven) leven. Een persoonlijk begeleider helpt u of uw kind met de dagelijkse dingen. Denk hierbij aan:

  • hulp bij de administratie, post en financiën
  • hulp bij het boodschappen doen
  • hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen
  • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
  • hulp bij de opvoeding
  • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen
  • contact zoeken met mensen in de omgeving
  • hulp om met anderen te communiceren
  • hulp om gedragsproblemen te verminderen.

U kunt begeleiding voor u alleen of groepsbegeleiding krijgen. Begeleiding voor u alleen noemen we individuele begeleiding. Groepsbegeleiding wordt ook dagbesteding genoemd.

Dagbesteding

Dagbesteding is een manier om een zinvolle invulling aan uw dag te geven. Tom in de buurt organiseert allerlei activiteiten als dagbesteding. Denk aan een kookgroep, wandelclub voor jongeren, zwemmen voor mensen met dementie of een spelletjesavond. Een overzicht van deze activiteiten staat op de website van Tom in de Buurt bij groepsaanbod en trainingen

Dagbesteding is ook bedoeld voor mensen die (nog) niet kunnen werken. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, mensen met een niet aangeboren hersenletsel (zoals een beroerte) of mensen met dementie.

Zij kunnen bijvoorbeeld helpen op de zorgboerderij. Of samen met een begeleider aan het werk gaan. Ze ontmoeten dan ook andere mensen. Dagbesteding kan helpen om mantelzorger(s) te ontlasten.

Wilt u meer weten over dagbesteding of begeleiding in de buurt? Neem dan contact op met Tom in de buurt via telefoonnummer 088 - 900 4567 of kijk op www.tomindebuurt.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?