Nieuwkoop staat al een aantal jaar boven aan de ranglijst voor gemeenten waar veel gedronken wordt. Vaak wordt dit toegewezen aan de cultuur en het dorpse karakter van de gemeente. Vanwege de nadelige gezondheidseffecten zoals schade aan lever en hersenen maken de zorgprofessionals in onze gemeente zich zorgen om het alcoholgebruik.

Daarom heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt voor alcoholpreventie. Dit plan sluit aan bij de landelijke campagne NIX18 en heeft ook lokale speerpunten. Zo gaat de gemeente in gesprek met sportverenigingen waar veel alcohol wordt geschonken aan jongeren. Samen willen we ervoor zorgen dat onze jongeren in een veilige omgeving kunnen sporten. Ook richten we ons, samen met middelbare scholen en jongerenwerk, op voorlichting van zowel jongeren als hun ouders. Daarnaast zetten we in op samenwerking met de eerstelijns gezondheidszorg om alcoholpreventie voor ouderen op de agenda te zetten.

Minder drinken

Minder alcohol drinken of helemaal stoppen heeft veel voordelen: voor uw gezondheid, voor werk, studie en ook voor uw relaties. Het kan wel moeilijk zijn om iets te veranderen aan uw drinkgedrag. Bereid u daarom goed voor.

Probeer eens dertig of veertig dagen geen alcohol te drinken. De website IkPas helpt u hierbij. Of ga aan de slag met het online programma op de website Minderdrinken. Volg online de gratis en anonieme cursus.

Lukt het niet om minder te drinken? Ga dan naar uw huisarts of zoek professionele verslavingshulp. Een instelling voor verslavingszorg geeft hulp en advies aan mensen die problemen hebben met het gebruik van bijvoorbeeld alcohol. Meestal is een verwijzing van de huisarts nodig. Er bestaan ook hulpverlenende organisaties buiten de reguliere instellingen voor verslavingszorg. Dit zijn bijvoorbeeld commerciële/particuliere organisaties. Voordeel van hulp zoeken bij een particuliere organisatie is dat er vaak kortere wachtlijsten zijn en dat opname direct mogelijk is. Informeer van tevoren wel bij uw zorgverzekeraar wat er wel en niet wordt vergoed.

U kunt bijvoorbeeld terecht bij Brijder Verslavingszorg of Stichting De Brug.

Wanneer uw kind veel alcohol drinkt

Jongeren tot 18 jaar mogen geen alcohol kopen. Dat is niet voor niets, want voor jongeren zijn er extra risico’s als ze alcohol drinken, zoals problemen met concentratie, geheugen en intelligentie. Ook worden ze niet langzaam steeds meer dronken, maar zijn ze het ineens. Ze gaan dus niet eerst praten met een dubbele tong of zwalkend lopen. Hierdoor is het risico groter op een black-out of alcoholvergiftiging. Hebben ze regelmatig een black-out? Dan kunnen de hersenen blijvend beschadigd raken. Als jongeren snel veel alcohol drinken dan is er kans dat ze in coma raken. Dit is de zwaarste vorm van een alcoholvergiftiging.

Ouders hebben een belangrijke rol in het voorkomen van alcoholproblemen bij hun kinderen.

Hieronder volgen tips, waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken:

  1. Je hebt invloed. Pubers vinden het heel belangrijk wat hun ouders denken, ook al laten ze dat niet blijken. Ouders hebben zeker invloed op de keuzes van hun kind. Pubers hebben juist regels nodig bij het verkennen van grenzen.
  2. Stel duidelijke regels en praat met uw kind. Het is belangrijk dat u als ouder regels stelt en duidelijk je mening geeft over drinken. Stel voor drinken de regel: geen alcohol tot ten minste achttien jaar. Kinderen starten daardoor later met hun eerste drankje. Maak geen uitzondering bij een feestje of speciale gelegenheid.
  3. Bespreek het op tijd. Het is belangrijk om op tijd regels te stellen. Doe dit voordat uw kind nieuwsgierig is en een sigaret of alcoholisch drankje uitprobeert.
  4. Blijf in contact. Praat niet tégen uw puber, maar mét uw puber. Het zelfvertrouwen groeit wanneer u oprechte interesse toont en uw puber helpt om eigen gedachten, gevoelens en ervaringen onder woorden te brengen. Een puber met zelfvertrouwen kan beter nee zeggen tegen verleidingen.
  5. Geef het goede voorbeeld. Kinderen imiteren volwassenen. Dus geldt: ‘zien drinken doet drinken’. Confronteer ze daarom zo min mogelijk met drank.
  6. Praat erover met andere ouders. Pubers zeggen vaak dat andere ouders minder strenge regels hanteren. Is dat wel zo? Hoe andere ouders het doen, kan prettig zijn om te horen en kan duidelijkheid geven.
  7. Maak geen ruzie. Heeft uw kind toch een keer gedronken? Houd het bespreekbaar en veroordeel hem of haar niet. Achterhaal waarom weigeren moeilijk was en probeer opnieuw afspraken te maken.

Meer informatie kunt u vinden op:

Heeft u gevonden wat u zocht?