Aan de slag met verkeer en vervoer

We zien een toenemende verkeersdrukte op onze wegen. Automobilisten maar ook vrachtverkeer, gebruiken onze wegen steeds vaker om snelwegen te vermijden. Dit zorgt in combinatie met ons eigen lokale landbouwverkeer voor een flinke uitdaging.

10 jaar vooruit
Om de wegen veilig en begaanbaar te houden, met name voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers, heeft de gemeenteraad in 2020 het gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. In dit plan hebben we met elkaar de gewenste infrastructuur voor de komende tien jaar bepaald met hierbij aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle weggebruikers. Ook haken we aan bij de landelijke campagnes over verkeersveiligheid.

De komende tien jaar aan de slag
Een belangrijk onderdeel van het GVVP is het maatregelenpakket. Dit gebruiken we de aankomende tien jaar als een soort ‘handleiding’. Hierin staat in welke wegen we gaan investeren en welke verkeersknelpunten we willen oplossen. Belangrijke punten zijn de verkeersveiligheid van álle weggebruikers, van fietsers en voetgangers tot busreizigers. Ook willen we doorgaand verkeer (wat geen bestemming of herkomst heeft in de gemeente) ontmoedigen.   

Het GVVP is met de inwoners gemaakt
Bij het opstellen van het GVVP konden alle inwoners een enquête invullen en daarin knelpunten aandragen. Ook spraken we met lokale vertegenwoordigers (zoals scholen, landbouworganisaties en dorpsraden) in een klankbordgroep. Hoe staan we er nu voor met verkeer en vervoer, waar zitten de knelpunten? Wat vertellen de (ongeval) cijfers ons? Met camera’s registreerden we waar auto’s de gemeente inreden en weer uitreden. Al deze informatie hebben we gebruikt om het GVVP op te stellen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?