Als u informatie wilt over documenten die nog niet openbaar zijn gemaakt, kunt u een verzoek doen om openbaarmaking: het Wob-verzoek. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid en zo ook van de gemeente Nieuwkoop. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Iedereen kan de gemeente Nieuwkoop verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook.

Wat is een Wob-verzoek?

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt. Daarvoor kunnen alle middelen ingezet worden, bijvoorbeeld het internet, folders, brochures en mededelingen in de lokale media.

Passieve openbaarheid houdt in dat iedereen het recht heeft om een verzoek om informatie in te dienen bij de gemeente. Dit is het Wob-verzoek.

Indienen van een Wob-verzoek

Het indienen van een Wob-verzoek kan online met uw DigiD of schriftelijk. Een schriftelijk verzoek is gericht aan het bestuursorgaan waaraan u het verzoek doet en kunt u sturen aan de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.

Wobverzoek indienen

De gemeente Nieuwkoop heeft voor het indienen van Wob-verzoeken de elektronische weg afgesloten. Dit betekent dat Wob verzoeken niet per e-mail of fax ingediend kunnen worden.

Waar moet een Wob-verzoek aan voldoen?

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • u geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • het verzoek moet betrekking hebben op bestuurlijke informatie;
  • het verzoek moet betrekking hebben op bestaande informatie (waar het bestuursorgaan over beschikt);

Besluit

De gemeente moet binnen vier weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van vier weken worden verdaagd. Als dat gebeurt, wordt dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Kosten

Er worden voor de behandeling van Wob-verzoeken geen kosten in rekening gebracht. Er worden wel kosten in rekening gebracht voor het verstrekken van kopieën in het kader van een Wob-verzoek.

Nadere informatie

Voor uitleg over de Wet openbaarheid van bestuur verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?