Donderdag 6 juni zijn de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland. U kunt op deze dag in onze gemeente bij achttien stembureaus terecht om uw stem uit te brengen. Wij zoeken enthousiaste inwoners die willen helpen op een stembureau. 

De stembureaus zijn op de verkiezingsdag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. U kunt zich aanmelden als stembureaulid of als teller. Als stembureaulid kunt u kiezen om de hele dag aanwezig te zijn, tussen 7.00 en 14.45 uur of van 14.45 uur tot alle stemmen geteld zijn na de sluiting van het stembureau.  

Vanaf 21.00 uur tellen we alle stemmen op lijstniveau en op vrijdag 7 juni tellen we op kandidaatsniveau op het Gemeentelijk Stembureau (GSB) vanaf 8.45 tot alle stemmen geteld zijn. Ook op deze dag kunt u kiezen om aanwezig te zijn vanaf 8.45 tot 13.30 uur of van 13.30 uur totdat alle stemmen geteld zijn.  

Vergoedingen 

Voorzitter (ook GSB) € 210 
Plaatsvervangend voorzitter (ook GSB) € 210 
Lid hele dag (ook GSB) € 190 
Lid dagdeel (ook GSB) € 95 
Teller GSB 7 juni € 90 
Teller dagdeel GSB 7 juni € 45 
Teller 6 juni VVV-bon 
Reservelid 6/7 juni VVV-bon 
Reserveteller 6/7 juni VVV-bon 

Wilt u meehelpen als stembureaulid of als teller? Meld u dan aan via verkiezingen@nieuwkoop.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, telefoonnummer en de rol die u wilt vervullen voor welke dag.