Een groen dak levert u veel voordelen op. Wij helpen graag mee om dit mogelijk te maken. Woningeigenaren, huurders, bedrijven en verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen voor een groen dak. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het vergroenen van het dak van bijvoorbeeld uw woning/bedrijf, aanbouw, schuur en/of garage.
 • een draagkrachtberekening (onderzoek of uw dak geschikt is).

Voordelen groen dak

Een groen dak heeft veel voordelen voor u en uw omgeving, namelijk:

 • Dak gaat langer mee (beschermd tegen extreme weersomstandigheden).
 • Houdt regenwater vast en verdampt het (waardoor het riool minder wordt belast).
 • Zorgt voor een schonere lucht (geeft zuurstof af en zuivert fijnstof/CO2 uit de lucht).
 • Isolerende werking (tot 30% koeler in de zomer en tot 10% warmer in de winter).
 • Verlaagt de omgevingstemperatuur.
 • Vermindert omgevingsgeluid (binnen en buiten).
 • Verhoogt de biodiversiteit (goed voor insecten en de natuur).

Subsidie Groene Daken

MaatregelEisenSubsidie
Aanleg groen dak. 

Minimaal 5 m2.

Minimaal 25 liter per m2 wateropslagcapaciteit.

In de factuur staat het oppervlak en de wateropslagcapaciteit.

€25,- per m2.

€35,- per m2 als meer dan de helft bestaat uit andere beplanting dan sedum.

Draagkracht-berekening (onderzoek of uw dak geschikt is).Het rapport (uitslag) wordt als bijlage aangeleverd.

Maximaal €125,- voor de kosten van de draagkrachtberekening(en).

Maximaal €75,- als de aanleg niet wordt uitgevoerd.

Let op! Voor inwoners en verenigingen van eigenaren (VvE’s) wordt er maximaal € 500 per aanvraag verleend. 

Let op! Voor bedrijven wordt er maximaal € 5.000 per aanvraag verleend.

Voorwaarden

Voordat u een aanvraag doet, let dan op de volgende belangrijke voorwaarden:

 • het pand ligt binnen de grenzen van de gemeente Nieuwkoop;
 • er wordt per aanvrager één keer subsidie gegeven;
 • het groene dak is aangelegd, voordat u subsidie kunt aanvragen;
 • het groene dak is na 30 september 2022 aangelegd. Voor groene daken die hiervoor zijn aangelegd, wordt geen subsidie gegeven.
 • eigen arbeid wordt niet vergoed;
 • bedrijven kunnen gebruik maken van onze subsidie groene daken, als zij niet in aanmerking komen voor de subsidie ‘Groen Werkt Beter’ van de provincie Zuid-Holland voor groene bedrijventerreinen;
 • als huurder levert u bij uw aanvraag een schriftelijke goedkeuring van uw verhuurder in.

Bekijk alle voorwaarden van de Subsidie Groene Daken hier.  

Draagkracht en constructie van het dak 

Wij geven geen subsidie aan onveilige of illegale bouwwerken. Daarom vragen we u om zoveel mogelijk informatie aan te leveren bij uw aanvraag. Denk hierbij aan een draagkrachtberekening, constructietekening, maar in ieder geval de eindfactuur (rekening) en foto’s van de nieuwe situatie (binnen- en buitenkant). Dit wordt meegenomen in de beoordeling van de subsidie. Hoe meer informatie u aanlevert, hoe beter wij de beoordeling kunnen uitvoeren.

Is mijn dak geschikt?

Twijfelt u of het dak geschikt is voor een groen dak? Dan kunt u een draagkrachtberekening uit laten voeren. Gaat u de constructie van uw dak veranderen? Dan moet u dit altijd melden bij het omgevingsloket en mogelijk een vergunning aanvragen.  

Subsidiebudget en looptijd

Voor de subsidie is in totaal € 50.000 beschikbaar. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2024 of tot het subsidiebedrag op is. Dan sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer doen. Dit staat dan op deze pagina. 60% van het subsidiebudget is voor inwoners (€ 30.000) en 40% voor bedrijven (€ 20.000). Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Let op dat uw aanvraag compleet is, anders moet u opnieuw een aanvraag doen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als u de eindfactuur van de aannemer heeft ontvangen, of als u de werkzaamheden zelf heeft afgerond. U kunt de aanvraag online doen via het digitale aanvraagformulier of het formulier printen en ingevuld naar ons opsturen.  

Online subsidie aanvragen

Of u kunt dit formulier printen en opsturen naar: 

 • Gemeente Nieuwkoop
 • T.a.v. Subsidie Groene Daken
 • Postbus 1
 • 2460 AA Ter Aar

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons. U hoort dan of u subsidie krijgt en zo ja, ook de hoogte van het bedrag.