Iedere gemeente in Nederland is verplicht panden in te meten. Bij nieuwbouw, bij verbouw, vergunningsvrij, woningen, schuren, loodsen, kantoren. Dit moet een gemeente registreren in twee landelijke registraties: de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). U leest hier meer over de op website Geobasisregistraties.

VWB Geogroep voert metingen uit

Het bedrijf VWB Geogroep voert voor de komende twee jaar de meting uit in onze gemeente uit. Vanaf midden april gaan de medewerkers op pad. Zij meten alle nieuw gebouwde panden en gewijzigde panden op.

Soms is de nieuwbouw of verbouw al wat langer geleden. We moeten veel wijzigingen laten inmeten en dat kost tijd. Ook bijvoorbeeld vergunningsvrije uitbouwen horen daarbij.

Wij vragen u vriendelijk de medewerkers van VWB Geogroep toe te laten op uw terrein. Zij leggen u uit om welk pand (of soms meerdere panden) het gaat en hoe lang zij denken daarmee bezig te zijn. Uiteraard kunnen zij zich legitimeren. Zij nemen ook een speciale bewonersbrief mee voor de adressen waar zij moeten meten. De landmeter van VWB Geogroep hoeft alleen buiten te meten, nooit binnen. 

Alle panden te bekijken via internet

Alle panden zijn enige tijd na het meten op internet te bekijken. Bijvoorbeeld via pdok (daar zijn alle basisregistraties en nog veel meer digitale kaarten te zien), maar ook via het kadaster, waar alle details van elk pand in Nederland te zien zijn.