Waarover kunt u mij benaderen?

  • Jeugd

Wie ben ik? 

Mijn naam is Marianne van Capel. Ik ben opgegroeid in Langeraar en woon momenteel in Noorden. Tot mijn vervroegd pensioen heb ik gewerkt als bestuurssecretaresse bij WIJdezorg, een ouderenorganisatie met o.a. locaties in Langeraar en Nieuwkoop. Vanuit die functie heb ik de ontwikkelingen in de ouderenzorg steeds gevolgd.

In mijn vrije tijd ben ik altijd betrokken geweest bij de jeugd. Eerst als welpenleidster en bestuurslid bij Scouting Welverro in Langeraar. Later als jongerenwerker en bestuurslid bij Stichting Jeugdwerk Noorden. Bij beide organisaties was mijn aandacht vooral gericht op het welzijn/welbevinden van de jeugd. Naast het organiseren van activiteiten lag de nadruk op het sociale aspect en het omgaan met elkaar. Vanuit het jeugdwerk in Noorden ben ik ook betrokken geweest bij de oprichting van het Autisme Café Nieuwkoop, waar naast het informeren van ouders en belanghebbenden, ook aandacht was voor de sociale contacten van jongeren met een vorm van autisme.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein? 

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen en jongeren zich goed en veilig kunnen ontwikkelen tot sociaal vaardige volwassenen. Daarbij is goed luisteren naar de jeugd een belangrijk aspect, zodat je weet wat er speelt en er gezamenlijk gezocht kan worden naar een passende oplossing.