Waarover kunt u mij benaderen?

  • Ouderen

Wie ben ik? 

Ik ben Hendrik van Zandwijk, 81 jaar, verhuisd uit Amsterdam en woon nu twee jaar in Nieuwveen. Na mijn pensionering ben ik professioneel bestuurslid geworden van een tiental maatschappij dienende organisaties, o.a. Ouderenadviesraad Amsterdam-Nieuw-West, Netwerk Ouderen Adviesraden (NOAR), Ouderennetwerk VUmc en AMC, Vrijwilligerscentrale Amsterdam, WMO adviesraad Amsterdam Nieuw-West en Centrale WMO Adviesraad Amsterdam.
Ik heb affiniteit met de georganiseerde sport in alle facetten (Ik ben lid van verdienste van het Nederlands handbal Verbond), heb veel ervaring met beleidsadvisering en ben bekend met politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Met name mijn functie bij de Centrale WMO adviesraad Amsterdam heeft mij doen besluiten om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwkoop, waarbij ik met mijn expertise, kennis en ervaring een waardevolle toevoeging hoop te zijn.