Samen met college en gemeenteraad wil ik bijdragen aan een sterke en leefbare gemeente. Daarbij vind ik het belangrijk om een zakelijke en persoonlijke benadering goed te combineren. Mijn verantwoordelijkheid ligt primair op de volgende portefeuilles:

 • Economie (detailhandel, vakonderwijs)
 • Greenport
 • Recreatie & Toerisme (incl. waterrecreatie)
 • Beheer openbare ruimte (incl. riolering & begraafplaatsen)
 • Wegenbeheer en vaarwegbeheer
 • Warmtevisie
 • Afvalstoffen incl AV en pho Cyclus
 • Dierenwelzijn
 • Milieu (ODWH)
 • Financiën
 • Dekkingsmiddelen en belastingen

Nevenfuncties

FunctieAmbsthalveBezoldigd/Onbezoldigd
Lid Stuurgroep Stichting Greenport AalsmeerJaOnbezoldigd
Lid RIF GO2 Greenport AalsmeerJaOnbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)JaOnbezoldigd
Lid AB Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)JaOnbezoldigd
Lid Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Holland RijnlandJaOnbezoldigd
Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie, Leefomgeving en Mobiliteit Holland RijnlandJaOnbezoldigd
Lid Bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid CyclusJaOnbezoldigd
Bestuurslid van de Bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en GroenJaOnbezoldigd
Lid BO Rijn en veenstreekJaOnbezoldigd
BO Groene Hart werktJaOnbezoldigd 
Lid Aandeelhoudersvergadering CyclusJaOnbezoldigd
Lid Aandeelhoudersvergadering OASENJaOnbezoldigd
Lid Aandeelhoudersvergadering BNGJaOnbezoldigd
Lid aandeelhoudersvergadering AllianderJaOnbezoldigd
Penningmeester/plaatsvervangend voorzitter VU-Vereniging 

Nee

Bezoldigd

Partij

CDA(externe link)

Social Media

Facebook: @antoinetteingwersen(externe link)

LinkedIn: Antoinette Ingwersen - Wethouder (financiën, economie, recreatie&toerisme, openbare ruimte, mobiliteit, milieu) - Gemeente Nieuwkoop | LinkedIn(externe link)