Antoinette Ingwersen

Iedereen in onze gemeente met een eigen huis, garage of pand betaalt onroerendezaakbelasting (OZB). Wat heeft de WOZ daar ook alweer mee te maken? Wie bepaalt het bedrag van de OZB? Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de WOZ-waarde en wat doet de gemeente met deze inkomsten? In dit interview vertelt wethouder financiën, Antoinette Ingwersen, er meer over.  

Wat is ook alweer de WOZ?  

De WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Het is de waarde van een woning of bedrijfspand. Die waarde wordt bepaald door te kijken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Ook kenmerken van de woning zijn daarbij van belang. Bijvoorbeeld het type woning, de grootte, de hoeveelheid grond, de locatie, het bouwjaar en het onderhoud.  

Waardoor kan de WOZ-waarde stijgen of dalen?  

De WOZ-waarde wordt per jaar bepaald. Daarbij kijkt men naar de huizenprijzen op 1 januari van het vorige jaar. Voor de WOZ van 2024 zijn de huizenprijzen op 1 januari 2023 bepalend. Als de prijzen stijgen, gaat de WOZ-waarde omhoog. En als de prijzen dalen, is de WOZ-waarde ook lager.  

Wat hebben de WOZ-waarde en de OZB met elkaar te maken? 

Huizenbezitters betalen onroerendezaakbelasting, dat is de OZB. Voor het bepalen van de hoogte van de OZB wordt gekeken naar de WOZ-waarde van de woning. Mensen met een duurdere woning betalen meer belasting. Voor een eerlijke verdeling is het dus belangrijk dat de WOZ-waarde klopt. 

Bepaalt alleen de WOZ-waarde de hoogte van de OZB?  

Nee. De aanslag OZB is een rekensom van de WOZ-waarde keer het OZB-tarief dat van toepassing is. Het OZB-tarief wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Zo houden we rekening met de veranderingen in de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde stijgt, dan verlagen we het tarief of andersom. Zo zorgen we ervoor dat het bedrag dat u betaalt niet ineens enorm stijgt. Als uw WOZ-waarde stijgt, betaalt u dus niet opeens veel meer OZB. 

Waarom krijgen inwoners de OZB-aanslag via SVHW? 

SVHW voert de taken rondom de WOZ en OZB voor ons uit. Zij bepalen de WOZ-waarde en sturen jaarlijks de OZB-aanslag. Als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt, kunt u bezwaar maken bij SVHW. Ook voor andere vragen over de aanslag is SVHW het aanspreekpunt. U kunt ook zelf controleren of de WOZ-waarde klopt. Via www.wozwaardeloket.nl(externe link) kunt u gratis de WOZ-waarde bekijken van uw woning én andere woningen.  

Hoe werkt het als inwoners bezwaar willen maken?  

Bezwaar maken kan het makkelijkst en goedkoopst via de SVHW zelf. Zij kijken dan opnieuw naar de WOZ-waarde. Als die inderdaad te hoog is, verlagen zij de WOZ-waarde. 

Bedenk voordat u bezwaar maakt dat de meeste bezwaren leiden tot een lagere WOZ-waarde tot maximaal 10.000 euro. Dit verlaagt uw OZB met gemiddeld 10,66 euro. Daar staan hogere kosten voor de gemeente tegenover, want een bezwaar behandelen kost geld. Geld dat wij als gemeenschap met elkaar moeten betalen. Dit verhoogt dus de belastingaanslag van alle inwoners. Ook die van u.  

Een bezwaar via SVHW indienen, kost wel minder geld dan via een commercieel bureau. Overweegt u bezwaar te maken, dan wil ik u vragen dit altijd via SVHW te doen. De kans op aanpassing van uw WOZ-waarde blijft even groot. En het spaart veel geld uit voor de hele gemeente. Zo blijft er meer geld over voor belangrijke voorzieningen in onze gemeente.  

Wat doet de gemeente met de inkomsten van de OZB? 

De inkomsten vanuit de OZB zijn onmisbaar voor onze gemeenschap. We gebruiken de OZB bijvoorbeeld voor het bouwen van nieuwe woonwijken en het onderhouden van allerlei openbare voorzieningen zoals scholen, wegen, het zwembad, de bibliotheek, sportfaciliteiten en speeltuinen. Allemaal voorzieningen die erg belangrijk zijn en die zorgen dat we voor onze inwoners een aantrekkelijke en fijne gemeente zijn om in te wonen. Dat vind ik belangrijk. 

Meer informatie over de WOZ en uw belastingaanslag staat op www.svhw.nl(externe link).