De vernieuwing van het Dorpshart in Ter Aar komt stap voor stap dichterbij. De wens van inwoners en ondernemers is een gezellig hart van het dorp. Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, goed je boodschappen kunt doen en fijn kunt wonen.

De afgelopen maanden werkten we samen met Kavel Vastgoed aan een plan voor het Dorpshart. Veel mensen dachten mee. De gemeenteraad stelde het Masterplan Dorpshart Ter Aar op 22 juni vast. Nu gaan we het plan in fasen uitwerken en realiseren. Afgelopen weken zijn we bezig geweest met de voorbereidingen.

Ook in de uitwerking en tijdens de realisatie kunt u blijven meedenken en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Wethouder Antoinette Ingwersen: “De ontwikkeling van het centrum van Ter Aar leeft sterk onder onze inwoners en ondernemers. We gaan met veel vertrouwen aan de slag om het plan uitgevoerd te krijgen. Natuurlijk houden we alle betrokkenen op de hoogte en nemen hen mee in de ontwikkelingen". 

Komende activiteiten

Komende periode staan er verschillende bijeenkomsten in inloopmomenten op het programma. Data en tijden maken wij nog bekend. We organiseren onder andere:

  • Een bijeenkomst voor omwonenden om verschillende varianten voor de nieuwe gebouwen aan het Marktplein/Essenlaan met elkaar te bespreken.

  • Een bijeenkomst over het ontwerp voor de Vlinderlocatie. 

  • Gesprekken met winkeliers en vastgoedeigenaren over de samenwerking in de ontwikkeling van het Dorpshart. 

  • Een inloopmoment waarop u uw vragen, wensen of ideeën over het Dorpshart met de gemeente en ontwikkelaar kunt bespreken. 

Op de hoogte blijven 

Op www.nieuwkoop.nl/dorpshartteraar vindt u praktische informatie over het project en het proces. Geef u op voor de mailinglijst via de website om nieuwsberichten over het project te ontvangen. Ook via Nieuwkoop Nieuws houden we u op de hoogte.

Samen blijven we werken aan een mooi Dorpshart.