Subsidie voor buurtsportcoaches

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor buurtsportcoaches. Een buurtsportcoach heeft als doel om mensen enthousiast te maken voor sport- en bewegen en het sport- en beweegaanbod in de gemeente uit te breiden. Bijvoorbeeld door laagdrempelig activiteiten aan te bieden op school, straat en andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. De buurtsportcoach richt zich op alle inwoners, met speciale aandacht voor de jeugd tot en met 18 jaar, volwassenen vanaf 45 jaar, mensen met een beperking en mensen met een lage sociaal economische status. Het is de bedoeling dat de buurtsportcoach ook verbindingen legt tussen sport, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. In de Algemene subsidieverordening(externe link) en in de subsidieregeling buurtsportcoaches(externe link) kunt u lezen of u in aanmerking komt voor deze subsidie. 

Online Buurtsportcoachsubsidie aanvragen

Heeft u gevonden wat u zocht?