Wethouder Ines de Ridder en gedeputeerde Frank Rijkaart (provincie Zuid-Holland) openden 7 juni samen in Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop het symposium Fieldlab Groene Hart over de toekomst van melkveehouders. Een drukbezochte bijeenkomst om kennis te ‘delen en vermeerderen’ om tot innovatieve ideeën te komen die het verschil gaan maken voor de noodzakelijke transitie van de melkveehouderij.  

Wethouder Ines de Ridder: “Ik ben ontzettend trots op dit lokale initiatief met in potentie nationale impact. Dankzij agrariërs die niet langer als probleem, maar als deel van de oplossing gezien en benaderd wilden worden. En zo wrijving hebben omgezet naar glans. Geheel in de lijn van één van de hoofdambities van onze omgevingsvisie zie ik de toekomst met vele tinten groen en vol enthousiasme en vertrouwen tegemoet.”  

“Waardevol”

Gedeputeerde Frank Rijkaart: “Als provinciebestuur weten wij hoe ontzettend waardevol het is als agrarische ondernemers en organisaties samen het initiatief nemen en een stap naar voren zetten. Tegelijkertijd pakken wij als provincie ook de handschoen op. Hierbij is het ophalen van kennis uit de sector om oplossingen te vinden die ook echt gaan werken onmisbaar. Bij deze bijeenkomst is scherp in beeld gebracht wat nodig is om belangrijke routes te bewandelen. Wij hebben huiswerk meegekregen. En huiswerk, dat moet je gewoon maken.”

Testlocaties

Fieldlabs zijn fysieke testlocaties waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om nieuwe technologieën te kunnen ontwikkelen en testen. Fieldlab Groene Hart is mede een initiatief van Boeren met Perspectief om onder andere de uitstoot van stikstof en broeikasgassen te verminderen. Dit Fieldlab kan nu echt van start dankzij de steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de drie provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en de betrokken gemeenten.  

In juni 2022 werd de sector vanuit de landelijke politiek geconfronteerd met een verplichte stikstofreductie van 95 procent. Daarom heeft de sector samen met ons in 2023 het Agrarisch Perspectief Nieuwkoop geschreven. Daarin staan allerlei mogelijkheden om stikstof te verminderen en bodem, water, natuur en landschap te verbeteren.  De Ridder: “Uiteindelijk is het doel dat Nieuwkoop en omgeving een proeftuin is om een rendabele kringlooplandbouw te ontwikkelen.”