Uitslagen

Op 20 maart 2019 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats en de Waterschapsverkiezingen. In de gemeente Nieuwkoop konden inwoners op dertien stembureaus hun stem uitbrengen. De gemeente deed mee aan het experiment 'centraal tellen', waarbij er direct na de verkiezingen alleen op partijniveau werd geteld en op donderdag 21 maart op kandidaatniveau. Het doel van dit experiment is het verkleinen van menselijke fouten door het tellen op kandidaatniveau te verplaatsen naar volgende dag. 

Uitslag op partijniveau Provinciale Staten
 

Partij Aantal geldige stemmen
VVD 2609
PVV 748
D66 862
CDA 1988
PvdA 749
SP 310
SGP 279
ChristenUnie 606
GROENLINKS 723
Partij voor de Dieren 351
50PLUS 615
DENK 22
NIDA 13
Code Oranje 56
Forum voor Democratie 2600
Lokale Partijen Zuid Holland 108
Aantal ongeldige stemmen 24
Blanco stemmen 26
Totaal 12689


Bekijk de uitslagen van eerdere verkiezingen op: http://www.verkiezingsuitslagen.nl/.

Definitieve uitslagen op kandidaatniveau
 

Top