Stemmen per volmacht

Onderhandse volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, dan kunt u een andere kiezer uit Nieuwkoop machtigen om dit voor u te doen. Dit heet onderhandse volmacht. U vult samen met de gemachtigde de achterzijde van uw stempas in en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat alleen tegelijkertijd bij het uitbrengen van de eigen stem. Neem bij het stemmen uw stempas mee, uw identiteitsbewijs en een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever. Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken.

Schriftelijke volmacht

Wilt u iemand (betrokkene hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen) machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen. Hiervoor vult u het formulier (Model L 8) in bij de gemeente. Dit formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmacht bewijs waarmee hij namens de kiezer kan stemmen. Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.

Vragen?

Neem dan contact op met Team Verkiezingen, telefoonnummer 14 0172 of stuur uw vraag naar: verkiezingen@nieuwkoop.nl.

Top