Stemhulp

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en het Waterschap. Weet u al op welke partij of partijlid u gaat stemmen of kunt u nog wat hulp gebruiken? MijnStem helpt u uit te vinden welke partij het best bij u past. Via www.mijnstem.nl kunt u de online stemhulp invullen voor beide verkiezingen.

Bij de Provinciale Staten Verkiezingen gaat het bijvoorbeeld om: het sluiten van kolencentrales, creëren van meer natuurgebieden en de snelheid van de N-wegen. Wat vindt u van deze onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? Met welke partijen heeft u de meeste overeenkomsten? Vul de online stemhulp in en kom daarachter!

Bij de Waterschapsverkiezingen gaat het om heel andere onderwerpen. Zoals het investeren in windmolens, hoe om te gaan met de hogere waterstanden en wateroverlast. Vul de online stemhulp in en kijk welke partij het beste uw belangen behartigt.  

 

Top