Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente dan waar u woont voor de verkiezing van het Europees Parlement stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd voor de Europees Parlementsverkiezing. Neem bij het stemmen een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijke aanvraag
U kunt tot uiterlijk 20 mei 2019 een schriftelijk verzoek om een kiezerspas indienen bij het Klant Contact Centrum. 

Mondelinge aanvraag

De laatste dag waarop u mondeling (in persoon) een kiezerspas kunt aanvragen is 22 mei 2019 tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum. Op woensdag 22 mei 2019 kunt u tot 12.00 uur uitsluitend telefonisch via het telefoonnummer 14 0172 een afspraak maken voor de aanvraag van een kiezerspas. Bij de aanvraag moet uw stempas worden getoond.

Afspraak maken >

Kiezerspas omzetten in volmacht

Voor de verkiezing van het Europees Parlement geldt dat een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor u als kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

Let op: een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. Als de kiezerspas kwijtraakt kunt u niet meer stemmen!

Top