Afspraken aanplakken verkiezingsposters

Politieke groeperingen kunnen voor een verkiezing affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen verkiezingsborden. Hiermee worden afspraken vastgelegd met betrekking tot:

 1. Aanplakborden
 2. Locaties verkiezingsborden
 3. Het plakken
 4. Periode

1. Aanplakborden

De politieke groeperingen plakken hun verkiezingsposters zelf op de daartoe door de gemeente ter beschikking gestelde verkiezingsborden. Het gebruik van de borden is voor alle partijen gratis. Het is voor derden niet toegestaan reclame- en/of andere uitingen aan te brengen op deze borden. Verkiezingsleuzen of opschriften mogen niet worden aangebracht op de openbare weg, zoals bijvoorbeeld reclame rond lantaarnpalen.

2. Locaties verkiezingsborden

Uitgangspunt is 1 verkiezingsbord per ‘kern’ m.u.v. De Meije.

Plaatsen waar de aanplakboden t.b.v. verkiezingen komen te staan:

 1. Bij de rotonde Kennedylaan/Churchilllaan, Nieuwkoop
 2. Prolkade, Noorden
 3. Op de kruising van de Lange Meentweg/Amstelkade, Woerdense Verlaat
 4. Bij het Gemeentekantoor in de Ter Aar
 5. Aan de G. van Dijkstraat in de kern Langeraar, Ter Aar
 6. Aan de Anjerstraat in de kern Papenveer, Ter Aar
 7. hoek Kerkweg/Korteraarseweg in de kern Korteraar, Ter Aar
 8. in de kern Noordeinde, Zevenhoven
 9. Noordse Buurt (aan de doorgaande weg en niet bij de parkeerplaats)
 10. Kern Zevenhoven
 11. Nabij Gemeentehuis, Korenveldweg, Nieuwveen
 12. In de kern Vrouwenakker

3. Het plakken

In de gemeente Nieuwkoop plakken de politieke groeperingen zelf verkiezingsposters op de aanplakborden.

 • Per bord mag maximaal 1 poster per politieke partij worden aangebracht.
 • Er moet zodanig worden geplakt dat er zoveel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsposters en er niet over andere posters heen wordt geplakt. Verkiezingsposters welke niet zijn geplakt volgens de geldende regels zullen worden verwijderd.
 • De Gemeente Nieuwkoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsposters door onbevoegden.
 • Bij de Gemeenteraadsverkiezingen mag het formaat van de poster maximaal A1 formaat ( 84 cm x 59,4 cm) bedragen. Voor de overige verkiezingen mag het formaat van de poster maximaal A2 formaat ( 59,4 x 42 cm) bedragen.
 • De posters moeten worden opgeplakt met een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen zoals bij voorbeeld lijm of punaises kunnen schade toebrengen aan de aanplakborden.
 • Eventueel kunnen partijen in overleg met het team Verkiezingen besluiten tot het gezamenlijk plakken van de verkiezingsposters.
 • Verkiezingsposters mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

4. Periode

De verkiezingsborden mogen vanaf maandag 8 april 2019 tot en met de verkiezingsdag, maandag 23 mei 2019, beplakt worden.

Top