Resultaten

 • Resultaten enquete Aar en Amstel

  (17-12-2014)

  Aar en Amstel is niet langer in gebruik als verzorgingshuis en staat inmiddels leeg. Veel inwoners van Nieuwkoop zouden het jammer vinden wanneer Aar en Amstel als woonlocatie voor ouderen verdwijnt.

 • Resultaten enquete social media

  (11-12-2013)

  In juni 2013 hielden we een enquete om meer te weten te komen over het social media gebruik van de inwoners. De uitkomsten worden meegenomen in de visie van het gemeente op social media. De resultaten kunt u hieronder lezen.

 • Resultaten enquete afvalbeleid

  (11-12-2013)

  In september 2013 vroegen we de leden van het Nieuwkooppanel naar hun mening over afval. Zijn ze actief in afval scheiden, wat houden ze wel en niet apart, hoe vinden ze de dienstverlening rondom afval.

 • Resultaten enquête van draagvlakonderzoek zondagopenstelling

  (03-12-2013)

  De enquête over koopzondagen is onderdeel van het draagvlakonderzoek naar verruiming van de zondagopenstelling in de gemeente Nieuwkoop. 

 • Resultaten enquete Maatschappelijke Structuurvisie

  (18-10-2013)

  Het doel van deze enquête was een beeld te krijgen wat de deelnemers vonden van de drie toekomstschetsen die zijn gepresenteerd in de discussienota “ Nieuwkoop in perspectief”.

 • Resultaten enquete bezuinigingen

  (19-07-2013)

  De gemeente moet bezuinigen. In de afgelopen periode heeft het college gekeken naar mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Ook is er een enquête gehouden onder het Nieuwkooppanel over de bezuinigingen.

 • Resultaten enquete openingstijden

  (02-04-2013)

  Van 10 december tot en met 9 januari stond de vijfde enquête van Nieuwkooppanel online.

 • Resultaten enquete recreatie en toerisme

  (02-04-2013)

  In november 2012 heeft er een enquete online gestaan over recreatie en toerisme in de gemeente Nieuwkoop.

 • Resultaten enquete gemeentegids

  (21-12-2012)

  In mei/juni 2012 stond de enquête over de gemeentegids online.

 • Resultaten enquete begraafplaatsen

  (21-12-2012)

  Van 8 tot en met 29 oktober 2012 hebben we  een enquete gehouden via Nieuwkooppanel over de begraafplaatsen in de gemeente Nieuwkoop.

 • Resultaten enquete gladheidbestrijding

  (04-06-2012)

  Van 26 maart tot en met 24 april stond de eerste enquête van Nieuwkooppanel online. De resultaten zijn inmiddels bekend.

 • 1e uitslag enquete gladheidbestrijding binnenkort bekend

  (23-05-2012)

  Inwoners van Nieuwkoop zijn zelf actief in het strooien van hun stoep. Men is tevreden over het strooien van de doorgaande wegen maar de fietspaden zouden meer prioriteit mogen krijgen. De strooiroutes en de inhoud van het strooibeleid zijn niet goed bekend.

Top