Startpagina

Nieuwkoop Panel is het burgerpanel van de gemeente Nieuwkoop: een groep mensen die een aantal keer per jaar benaderd wordt met het verzoek om hun mening te geven over zaken die in de gemeente Nieuwkoop spelen. Deze onderwerpen worden aangedragen door de gemeenteraad, het gemeentebestuur of door een beleidsafdeling van de gemeente. De panelleden worden via een e-mail uitgenodigd om op internet een vragenlijst in te vullen.

Top