Niemand zal het gemist hebben, het is oorlog in Oekraïne. De invasie van Rusland in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Al het oorlogsleed dat we zien, maakt veel emoties los. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen meeleven met Oekraïne. We constateren dat inwoners zich zorgen maken en vragen hebben. Via deze pagina krijgt u antwoord op veel van deze vragen. 

Ik wil helpen maar hoe?

Wilt u geld doneren? Dit kunt u storten op Giro 555(externe link).

Goederen

We zamelen als gemeente geen goederen in om naar Oekraïne te (laten) brengen. Er zijn wel particuliere initiatieven, maar wij raden iedereen af om richting Oekraïne te gaan. 

Wel kan het zo zijn dat we voor opgevangen vluchtelingen spullen nodig hebben en de vraag daarnaar maken we kenbaar in het blokje: Gevraagd’ of een oproep via onze social media kanalen.

Diensten

Veel mensen willen ook graag wat doen. Helpen bij de eerste opvang, begeleiding, aanspreekpunt zijn, spullen repareren en noem maar op. Wie zich wil aanmelden kan dat doen via nieuwkomers@nieuwkoop.nl. Heeft u een aanhangwagen of busje en/of zou u willen helpen met het inrichten van opvanglocaties. Meld u dan aan via nieuwkomers@nieuwkoop.nl.

Spreekt u Oekraïens of Russisch (aangezien dit belangrijke voertalen zijn in Oekraïne?) En wilt u als tolk en/of vrijwilliger ingezet worden tijdens de opvang en maatschappelijke ondersteuning van de vluchtelingen? Meld u dan aan via nieuwkomers@nieuwkoop.nl.

Woonruimte

Heeft u een recreatiewoning, tuinhuisje, caravan, woonark of ander onderkomen op uw terrein waar vluchtelingen voor minimaal een half jaar mogen verblijven? Dan zou het heel fijn zijn als u zich aanmeld als gastgezin. Een ruimte met een zelfstandige badkamer, keuken of toilet heeft de voorkeur. Aanmelden kan via nieuwkomers@nieuwkoop.nl.

Bent u beschikbaar voor iedere andere vorm van vrijwilligerswerk, dan horen wij dat ook heel graag. Meld u dan aan via nieuwkomers@nieuwkoop.nl.

Heeft u mensen uit de Oekraïne onderdak gegeven die nog niet bekend zijn bij de gemeente? Meld u bij de gemeente. Registratie is belangrijk i.v.m. onderwijs voor de kinderen, financiële ondersteuning etc. Aanmelden kan via nieuwkomers@nieuwkoop.nl. Ook moeten zij zich laten registeren in het BRP, dit kan door afspraak bij ons te maken. Als ze geen Engels spreken zou het fijn zijn als u ze kunt begeleiden tijdens deze afspraak.

Heeft u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via nieuwkomers@nieuwkoop.nl.

Online informatiebronnen over Oekraïne

We hebben een aantal landelijke websites verzameld waar u terecht kan als u geld wilt doneren of op een andere manier wilt bijdragen.

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. U vindt hier onder andere veel gestelde vragen, antwoorden en manieren om Oekraïners te helpen.

Op giro555.nl(externe link) leest u dat financiële hulp hard nodig is. En hoe de samenwerkende hulporganisaties zich inzetten voor hulp aan een land in oorlog. Geld doneren is een effectieve manier om bij te dragen aan de hulpverlening. De organisaties ter plaatse weten precies wat wanneer nodig is en kunnen met de hulpgelden hier direct op inspelen.

Op www.vluchtelingenwerk.nl(externe link) leest u de verwachting dat er ook veel vluchtelingen in Nederland zullen aankomen, opzoek naar bescherming en veiligheid. In Ter Apel staat Vluchtelingenwerk klaar voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. U vindt hier veel gestelde vragen en antwoorden(externe link) over vluchtelingen en asielzoekers.

Op crisis.nl(externe link) vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit. In Nederland zijn we goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten.

Meer informatie over derdelandes vindt u in de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Gevraagd!

  • Magnetrons
  • Kolfapparaat
  • Wasmachines in goede staat
  • Stofzuigers
  • Kunststof drinkbekers
  • Glazen
  • Tuinsets
  • Kleine kledingkasten

Kunt u hierin bijdragen? Stuur dan een mail met uw telefoonnummer naar nieuwkomers@nieuwkoop.nl. In verband met het grote aanbod van goederen en/of diensten, nemen wij alleen contact met u op als we graag gebruik maken van uw aanbod. 

Vraag en Antwoord

De gemeente Nieuwkoop regelt noodopvang voor ongeveer 75 vluchtelingen uit Oekraïne. Deze noodopvang is al op diverse plaatsen in gebruik. Op een aantal andere plaatsen zijn we nog aan het voorbereiden. Hieronder leest u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mailtje naar nieuwkomers@nieuwkoop.nl

Wat is het verschil tussen Crisisnoodopvang en Noodopvang? 

Crisisnoodopvang wordt doorgaans ingezet bij rampen, zoals overstromingen, stormen en grote branden. Binnen crisisnoodopvang worden de getroffenen voor hele korte duur (+/- 72 uur) opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen en andere grote locaties die makkelijk in te richten zijn. Het gaat hier vooral om een “bed, bad en brood” situatie. 

 Noodopvang is voor langere duur, minimaal 6 maanden met verlenging. Hiervoor worden vaak kleinere locaties ingericht met een huiselijke sfeer. Men heeft een eigen slaapgelegenheid en verder zijn er ruimten voor recreatie en eten en drinken ingericht afhankelijk van de grootte van de locatie. 

Wie worden er opgevangen? 

In de opvang worden mannen, vrouwen en kinderen opgevangen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. De vluchtelingen spreken voornamelijk Oekraïens of Russisch. Een enkeling spreekt ook Engels.  

Hoelang is de opvanglocatie in gebruik? 

Dit nog niet duidelijk en hangt dit af van de ontwikkelingen in Oekraïne. Op dit moment houden we rekening met een periode van minimaal 6 maanden.  

Als de oorlog lang duurt, bestaat de mogelijkheid dat Oekraïners uit de tweede fase langer en duurzamer in Nederland zullen verblijven. De Rijksoverheid is nu bezig om zich voor te bereiden voor de langdurige opvang die dan nodig zal zijn. Om deze toekomstige particuliere opvang te organiseren bundelen het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils hun krachten en zullen zij werken aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten.    

Vragen over opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland 

Voor antwoorden op veel gestelde vragen over opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid(externe link).  

Mogen Oekraïners werken? 

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen vanaf 1 april 2022 werken in loondienst. De werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. (Let op: deze uitzondering geldt alleen voor vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit). Wel moeten werkgevers zo snel mogelijk bij het UWV melden dat zij een Oekraïense vluchteling hebben aangenomen. Vanaf 15 april 2022 zijn werkgevers verplicht dit ten minste twee werkdagen voor het begin van het werk te melden. Doen zij dit niet dan kunnen zij een boete krijgen.

Ook voor de vluchtelingen uit Oekraïne die tussen 4 maart en 1 april 2022 al aan het werk waren geldt dat hun werkgever geen tewerkstellingsvergunning hoeft aan te vragen. Wel moet de werkgever dit alsnog zo snel mogelijk melden bij het UWV. Als er in die periode al door de werkgever een tewerkstellingsvergunning is aangevraagd, wordt dit beschouwd als een melding.

Om te kunnen werken heeft de vluchteling wel een BSN (Burgerservicenummer) nodig. Alleen vluchtelingen die al zijn ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) van de gemeente kunnen dus gaan werken. Het is voor vluchtelingen uit Oekraïne nog niet toegestaan om te werken als zelfstandige (ZZP’er).

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).  

Mogen Oekraïense kinderen naar school? 

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. De kinderen vanaf 12 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas (onderwijs voor nieuwkomers) in Alphen a/d Rijn. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd zijn centrale onderwijsplekken ingericht. Eén bij de Buytewech scholen in Nieuwkoop en één in de Kinderarcke in Rijnsaterwoude.

Meer informatie over onderwijs leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).  

Hebben Oekraïners recht op medische zorg? 

Ja. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben toegang tot zorg en ondersteuning, zie hiervoor ook het document Oekraïense vluchtelingen huisarts en apotheek bij de documenten onderaan deze pagina. Meer informatie over zorg en gezondheid leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).  

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Ja. Oekraïense vluchtelingen zelf hebben recht op leefgeld. Meer informatie over werk en inkomen leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Hoe zit het met huisdieren van Oekraïense vluchtelingen? 

Veel Oekraïners hebben hun huisdier meegenomen op de vlucht. Bij aankomst in Nederland met een huisdier gelden regels. Dat komt doordat Oekraïne een land met hoog-risico voor rabiës is. In de Europese Unie is afgesproken dat er flexibel wordt omgegaan met mensen die met hun huisdier uit Oekraïne zijn gevlucht. Kijk voor meer informatie op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl(externe link)

Ik wil mijn hulp aanbieden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, kan dat?  

Wat fijn dat u wil en kan helpen bij de opvang van vluchtelingen. Aanmelden kan met een mailtje aan nieuwkomers@nieuwkoop.nl.

Zijn er nog goederen nodig?

Op dit moment zijn er voldoende spullen ingezameld en we hebben nog een lange lijst met spullen in de aanbieding. Wie toch wat wil aanbieden/doneren mag dat melden met een mailtje aan nieuwkomers@nieuwkoop.nl. Alleen als we hier gebruik van willen maken, nemen we contact met u op. Via onze socials doen we incidenteel een oproep voor specifieke spullen, die nog ontbreken.

Mag ik zelf Oekraïners opvangen? 

Ja, het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Wees u ervan bewust dat er geen regeling is voor een financiële vergoeding hiervoor. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen(externe link)

Wilt u zelf gastgezin zijn of heeft u een locatie waar Oekraïense vluchtelingen voor minimaal een half jaar kunnen verblijven, stuur dan een mail naar nieuwkomers@nieuwkoop.nl

Waar kan ik meer informatie vinden over het opvangen van Oekraïners in Nederland? 

Voor meer informatie kunt u onder andere terecht op de volgende websites:

Ik wil weeskinderen opvangen. Waar kan ik terecht? 

Nidos is de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Heeft u interesse in het opvangouderschap of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Nidos via hun website: https://www.nidos.nl/voor-opvangouders/(externe link)

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op, waar moet ik dat melden? 

De meeste Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Hiervoor kunnen vluchtelingen een afspraak maken via burgerzaken.  Dit kan via https://www.nieuwkoop.nl/vestiging-vanuit-het-buitenland. Selecteer dat u voor een afspraak: ‘Vestiging vanuit buitenland’ komt. Hiervoor hebben zij identiteitspapieren nodig die in het Latijnse alfabet vertaald zijn. Als zij hier niet over beschikken kunnen zij een identiteitscertificaat aanvragen tijdens het spreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Het document krijgt u dan dezelfde middag mee. U moet wel van te voren online een afspraak maken: https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/(externe link) (in het Oekraïens).

Ook wanneer u Oekraïners opvangt die zich nu nog niet kunnen inschrijven, bijvoorbeeld door gebrek aan identiteitsdocumenten, adviseren wij om contact op te nemen over het feit dat u Oekraïense vluchtelingen opvangt. Dit kunt u mailen naar nieuwkomers@nieuwkoop.nl.

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen? 

Als iemand met een uitkering tijdelijk verblijf biedt aan een vluchteling heeft dit geen gevolgen voor zijn uitkering. Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van tijdelijk verblijf. Over het algemeen wordt een richtlijn van 6 maanden gehanteerd als termijn om nogmaals te beoordelen of het nog steeds tijdelijk is. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.(externe link)  

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen? 

Nee, het is niet mogelijk om als gastadres een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.  

Oekraïense vluchtelingen zelf hebben recht op leefgeld. U kunt afspraken maken met de vluchteling die u opvangt over een financiële bijdrage voor uw onkosten. Het leefgeld kan worden aangevraagd op het inloopspreekuur van het team vluchtelingen:

maandagavond van 17.00 – 19.00 uur                    Achterweg 2B in Nieuwkoop
woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur                 Teylersplein 1 in Nieuwveen.

De Oekraïense vluchteling die leefgeld aanvraagt moet wel ingeschreven zijn in het BRP, een BSN nummer hebben en een Nederlandse bankrekening geopend hebben.  

Meer informatie over financiën leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).  

Zijn de vluchtelingen gevaccineerd tegen corona? 

Dat verschilt per vluchteling. De vaccinatiegraad in Oekraïne m.b.t. de basisvaccinatie (prik 1 en 2) is ongeveer 35%. Voor de booster is het percentage 2%. 

Vluchtelingen kunnen zonder afspraak langskomen op de vaccinatielocaties van de GGD voor een coronavaccin. Ongeveer twee weken na de opening van de opvanglocatie zal er ook een team van de GGD langskomen op de opvanglocatie voor voorlichting over coronavaccinatie. Als een vluchteling dat wil kan hij/zij ook door dit team gevaccineerd worden.   

Op een gepast moment zal de GGD Hollands Midden ook coronavaccinaties aanbieden. Dit kan in het opvangcentrum via een mobiel vaccinatie team. Daar is altijd een arts bij aanwezig. Voorafgaand geeft de GGD voorlichting over het nut en noodzaak van vaccinatie tegen corona. Vaccineren blijft een vrije keuze. Dat geldt ook voor testen. Vluchtelingen worden dus niet verplicht zich te laten testen.

Ik maak mij zorgen over de veiligheidssituatie van een vluchteling 

Bel bij direct gevaar het alarmnummer in Nederland: 112. Een vermoeden van dwang en uitbuiting kunt u telefonisch melden bij de plaatselijke politie via 0900 8844. CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, bemiddelt voor slachtoffers naar opvang en hulpverlening en biedt informatie en advies. Bel voor meer informatie 033 448 1186 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17.00 uur), mailen kan naar info@comensha.nl of kijk op de website https://www.comensha.nl/en/(externe link)

Voor organisaties buiten Nederland die hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel, zie: https://www.lastradainternational.org/members/(externe link)

Waar vind ik meer informatie? 

De Rijksoverheid houdt een website(externe link) bij met informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze website wordt steeds aangevuld.

Heeft u gevonden wat u zocht?