De kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 zijn definitief vastgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in 8 beroepszaken tegen de beslissingen van de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Alle beroepszaken werden ongegrond verklaard door de Raad van State. Dit betekent dat de kandidatenlijsten zoals de Kiesraad die op 13 oktober 2023 vaststelde niet zijn gewijzigd.

Kandidatenlijst Kieskring Leiden(externe link)