Wilt u zich kandidaat stellen? Lever de onderstaande documenten dan op de dag van de kandidaatstelling, 9 oktober in. Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

Model H 1 (Kandidatenlijst)

Met dit formulier stelt u, als inleveraar van de kandidatenlijst, kandidaten verkiesbaar voor een verkiezing.

Model H 3-1 (Machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen)

Met dit formulier geeft u de inleveraar van de kandidatenlijst toestemming om de aanduiding die door uw politieke groepering is geregistreerd boven de kandidatenlijst te plaatsen. U kunt alleen toestemming geven als u hiertoe gemachtigd bent door uw politieke groepering.

Model H 3-2 (Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen)

Met dit formulier geeft u de inleveraar van de kandidatenlijst toestemming om een aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen, die is gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan. U kunt alleen toestemming geven als u hiertoe gemachtigd bent door uw politieke groepering.

Model H 4 (Ondersteuningsverklaring)

Met dit formulier verklaart u dat u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke groepering. Dit betekent dat u de deelname van de betreffende groepering aan de verkiezing mogelijk maakt. Deze verklaring wordt ter inzage gelegd.

Model H 9 (Instemmingsverklaring)

Met dit formulier stemt u ermee in dat u op onderstaande kandidatenlijst staat, en u stemt in met uw positie op die lijst.