Waarover kunt u mij benaderen?

  • Werk en inkomen
  • Ouderen

Wie ben ik?

Ik ben Jaap Aartman, geboren in Nieuwveen en ik woon al jaren in Zevenhoven. Ik ben al geruime tijd met pensioen, daarvoor heb ik gewerkt bij het Economisch Instituut voor de Bouw als hoofd van de afdeling Arbeidsmarkt en Bedrijven. Ook ben ik jaren gemeenteraadslid en wethouder geweest in de gemeente Zevenhoven en de gemeente Liemeer en raadslid in de gemeente Nieuwkoop. Vele jaren was ik actief op maatschappelijk terrein als bestuurder in instellingen voor ouderenzorg en maatschappelijk werk. Nu ben ik nog actief binnen de KBO-PCOB, de Stichting Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop en de Centrale Cliëntenraad van Wijdezorg.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid ben ik actief in de Adviesraad Sociaal Domein en hoop zo voor de doelgroepen van meerwaarde te kunnen zijn.​