Zorg, onderwijs, jeugd en uitkering

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Als uw kind gehandicapt is of naar het speciaal onderwijs gaat, kunt u een vergoeding van de vervoerskosten aanvragen.

Werk en uitkering

Werk en uitkering

Informatie over werk en inkomen, vinden van werk, hulp bij schulden, minimabeleid en participatiewet.

(spoedeisende) Jeugdhulp

(spoedeisende) Jeugdhulp

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van kinderen, kunt u terecht bij de gemeente.

Servicepluspunten

Servicepluspunten

In de gemeente zijn servicepluspunten. De vrijwilligers van de servicepluspunten kunnen u o.a. helpen met het invullen van formulieren.

Gemeentelijke toeslag voor Peuteropvang

Gemeentelijke toeslag voor Peuteropvang

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst kunnen een gemeentelijke toeslag voor peuteropvang aanvragen.

Nieuwbouw scholen

Nieuwbouw scholen

In de gemeente Nieuwkoop ontwikkelen we ’integrale kindcentra’, kortweg een IKC.

Dagbesteding en begeleiding in de buurt

Dagbesteding en begeleiding in de buurt

Het samenwerkingsverband ‘Tom in de buurt’ organiseert dagbesteding en begeleiding voor volwassenen.

Subsidies

Subsidies

De gemeente kan subsidies geven voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente, o.a. sport, jeugd, onderwijs, kunst en cultuur.

Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

Informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Informatie over vrijwilligerswerk, de vrijwilligersprijs en de vrijwilligersverzekering.

Eén tegen eenzaamheid

Eén tegen eenzaamheid

Informatie over het project project ‘Een tegen Eenzaamheid'.

Nieuwkoop Loopt

Nieuwkoop Loopt

Met de actie Nieuwkoop Loopt dagen we onze inwoners uit om te gaan wandelen.

Adviesraad sociaal domein

Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad sociaal domein behartigt de belangen van de burgers door het adviseren aan het college over onderwerpen die gaan over de Wmo.

Personenalarmering

Personenalarmering

Informatie over personenalarmering.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u dit online doorgeven.

Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen op kenteken.

Mantelzorg

Mantelzorg

Informatie over mantelzorg en de mantelzorgwaardering.

Inkoop sociaal domein

Inkoop sociaal domein

Informatie over de contracten jeugdhulp, zorg en welzijn.

Voorzieningenwijzer

Financiele ondersteuning laag inkomen

Een overzicht van alle regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Tafeltje Dekje

Tafeltje Dekje

Als u om gezondheidsredenen of door omstandigheden niet meer zelf voor een warme maaltijd kunt zorgen, kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje.

Onderwijs

Onderwijs

Informatie over schoolkeuze, leerplicht, passend onderwijs en hulp bij ernstige dyslexie.

Top