Zonnevelden

We ontvangen regelmatig verzoeken voor het bestemmen van gebieden voor zonnepanelen in veldopstellingen (zonnevelden). Om de verzoeken te kunnen beoordelen, werken we aan een afwegingskader voor zonnevelden. De eerste stap daarin is te komen tot een oriëntatiekaart. In participatie met inwoners en lokale stakeholders is bekeken welke gebieden mogelijkheden bieden voor zonnevelden. De gebieden waar vanuit de participatie een voorzichtige eerste acceptatie is voor zonnevelden zijn als oriëntatiegebieden op de kaart gezet. De kaart kan gezien worden als een verkenning. Er kunnen door derden geen rechten aan worden ontleent.

De volgende fase is te komen tot een afwegingskader, waarbij ruimtelijke en sociaaleconomische randvoorwaarden / toetsingscriteria worden opgesteld. Via een afwegingskader willen we borgen dat initiatiefnemers in hun verkenningen de omgeving betrekken bij hun plannen. Deze plannen zal de gemeente vervolgens waarderen en toetsen. Zolang we geen afwegingskader hebben, nemen we geen aanvragen van initiatiefnemers van zonnevelden in behandeling. Dat betekent dus dat aanvragen voor zonnevelden – waarbij de primaire functie energielevering betreft - niet getoetst worden.

De planning is dat we in de tweede helft van dit jaar tot een afwegingskader komen. Op www.denkmee.nieuwkoop.nl kunt u meer lezen over ons participatietraject, de oriëntatiekaart en het vervolg erop.

Top