Wmo adviesraad

De Wmo-adviesraad behartigt de belangen van inwoners door het adviseren aan het college over die onderwerpen die gaan over het gemeentelijk beleid van de Wmo.

Samenstelling van de raad

De Wmo-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Jaap Aartman (voorzitter)
Janneke Kelder  (secretaris)
Els Schrama
Marjan Bos-van der Klei
Carla Punt
Ans Stolwijk
Els Kelder

In de Wmo-adviesraad hebben leden zitting vanuit de volgende taakvelden:

  • Gehandicapten en chronisch zieken
  • Vertegenwoordiging van kerken
  • Mantelzorg en vrijwilligers
  • Dagbesteding en begeleiding ouderen en jeugd
  • GGZ en allochtonen
  • Mantelzorg en vrijwilligerszorg
  • Senioren

De Wmo-adviesraad is bereikbaar via:

Postadres: Mw. J. Kelder p/a Gemeente Nieuwkoop, Wmo adviesraad, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter) e-mail j.aartman@planet.nl (voorzitter) of wmoadviesraadnieuwkoop@gmail.com (secretaris).

De agenda's en verslagen van de Wmo adviesraad kunt u hieronder downloaden. De raad vergadert van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Vergaderdata 2019

14 januari Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
11 februari Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
11 maart Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
8 april Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
13 mei Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
3 juni Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
9 september Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
14 oktober Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur
11 november Nieuwveen 09.00 uur tot 12.00 uur

Top