Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondersteuning nodig? Dan heeft u altijd eerst een gesprek met een Wmo klantadviseur. Met het meldingsformulier vraagt u een gesprek aan om uw hulpvraag te verduidelijken.

Om uw situatie te bespreken met een medewerker van het team Wmo kunt u:

  • Het printformulier onderaan deze pagina zelf uitprinten, invullen en opsturen. 
  • U kunt ook bellen met het team Wmo via 14 0172. Bij voorkeur in de ochtend. 
  • of Online een melding doen > 

Afhandeling

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van het team Wmo contact met u op om een afspraak in te plannen. Een medewerker komt bij u op huisbezoek om uw persoonlijke situatie te bespreken. Uiteraard kunt u zelf ook iemand vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Lukt dit niet of weet u niemand dan kunt u ook een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuner Johnny Versteeg. Johnny is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via  06-10734375 of per email j.versteeg@meezhn.nl.

Vertrekpunt in het gesprek is wat u wél kunt, op eigen kracht, of met hulp van mantelzorgers (familie, vrienden of buren). Zijn er hulpmiddelen te koop die u kunnen helpen? Of zijn er mogelijkheden in uw buurt waar u gebruik van kunt maken? Zie hiervoor de wegwijzer Nieuwkoop.

De uitkomst van het gesprek is een ‘advies op maat’.
In het advies staan de mogelijke oplossingen die tijdens het gesprek aan de orde zijn geweest. Dit advies kan dus voor iedereen verschillend zijn.
Als uit het advies blijkt dat u een individuele voorziening nodig heeft, dan tekent u het advies en stuurt het op naar de gemeente.
Het door u getekende advies wordt op dat moment een aanvraag. 
De gemeente neemt na het ontvangen van de aanvraag binnen twee weken een beslissing.
U ontvangt dan een beschikking.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. In de aan u gezonden beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Eigen bijdrage

Voor een individuele voorziening (met uitzondering van een rolstoel) betaalt u een eigen bijdrage. De inning van de eigen bijdrage gebeurt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Te downloaden:

Top