Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het kan zijn dat het u niet meer goed lukt om de dagelijkse dingen te doen. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor om u te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te doen in de samenleving.

Bij ondersteuning kunt u denken aan:

 • Hulp bij het huishouden.
 • Een rolstoel.
 • Woonvoorzieningen zoals een traplift.
 • Vervoersvoorzieningen voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
 • Individuele- en groepsbegeleiding.
 • Dagbesteding.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Om uw situatie te bespreken met een medewerker van het team Wmo kunt u:

 • Online een melding doen, door middel van de link hieronder. Houd u alvast een kopie van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de aanvraag doet bij de hand. Wij vragen u dit met het formulier mee te sturen (uploaden).
 • Een printformulier invullen en opsturen. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.
 • U kunt ook  bellen met het team Wmo via 14 0172.

Online een melding doen >

Afhandeling

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van het team Wmo telefonisch contact met u op om een huisbezoek in te plannen. Een medewerker komt bij u op huisbezoek om uw persoonlijke situatie te bespreken. Uiteraard kunt u zelf ook iemand vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Lukt dit niet of weet u niemand dan kunt u ook een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuner Johnny Versteeg. Johnny is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via  06-10734375 of per email j.versteeg@meezhn.nl.

Vertrekpunt in het gesprek is wat u wél kunt, op eigen kracht, of met hulp van mantelzorgers (familie, vrienden of buren). Zijn er hulpmiddelen te koop die u kunnen helpen? Of zijn er mogelijkheden in uw buurt waar u gebruik van kunt maken? Zie hiervoor de wegwijzer Nieuwkoop.

De uitkomst van het gesprek is een ‘advies op maat’. In het advies staan de mogelijke oplossingen die tijdens het gesprek aan de orde zijn geweest. Dit advies kan dus voor iedereen verschillend zijn. Als uit het advies blijkt dat u een individuele voorziening nodig heeft, dan tekent u het advies en stuurt het op naar de gemeente. Het door u getekende advies wordt op dat moment een aanvraag.  De gemeente neemt na het ontvangen van de aanvraag binnen twee weken een beslissing. U ontvangt dan een beschikking.

Persoonlijk plan

U mag bij uw Wmo melding een persoonlijk plan inleveren. In het persoonlijk plan kunt u beschrijven wie u bent, wat uw situatie is, wat de reden is dat u ondersteuning vraag, wat voor u belangrijk is (nu en in de toekomst), voor welke zaken u ondersteuning nodig heeft en wat u daarin zelf kunt oplossen. Bovendien geeft het u meer vertrouwen in het voeren van het keukentafelgesprek. Een formulier voor het opstellen van een persoonlijk plan vindt u hieronder. 

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Kosten

Voor een individuele voorziening (met uitzondering van een rolstoel) betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder andere af van uw inkomen. Als u samenwoont telt het inkomen van uw partner ook mee. De inning van de eigen bijdrage gebeurt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt bij het CAK online een proefberekening maken voor uw maximale eigen bijdrage. De melding zelf is gratis.

Te downloaden:

Top