Werk en uitkering

Als gemeente hebben we als doel dat zoveel mogelijk mensen werk hebben. De gemeente Alphen aan den Rijn voert de werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering uit, ook voor inwoners uit de gemeente Nieuwkoop.

Serviceplein Alphen aan den Rijn

Vinden van werk

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten gaan uit van wat mensen wèl kunnen en gaan daar een grote rol in spelen. Juist voor mensen met een beperking is het belangrijk dat zij kunnen groeien in hun werk. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werk niet mogelijk is dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding.

Regeling ZZP'ers ivm Coronavirus

De gemeente Alphen aan den Rijn voert deze regeling voor ons als gemeente uit. Voor meer informatie over de regeling en wat dit voor u als zelfstandige ondernemer zonder personeel (ZZP) kan betekenen verwijzen wij u door naar de website Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA).

In verband met de landelijke maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is ook de dienstverlening in Alphen aan de Rijn aangepast. .

Top