Vestiging vanuit het buitenland

Als u in een half jaar minimaal vier maanden in Nederland verblijft en in de gemeente Nieuwkoop gaat wonen dan moet u ingeschreven worden in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit moet u persoonlijk bij de gemeente melden. U kunt hiervoor een afspraak maken. De afspraak moet binnen vijf dagen na aankomst plaatsvinden. Ook uw gezinsleden moeten persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn.

Afspraak maken >

Extra informatie over wonen en werken in Nederland.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, verblijfsdocument).
  • Overige/andere documenten zoals een geboorteakte (voor meer informatie hierover graag contact opnemen met de gemeente).

Kosten

Aan het melden van uw vestiging uit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

Registratie Niet Ingezetene (RNI)

Ook als u korter dan vier maanden in Nederland verblijft kunt u zich inschrijven bij een daarvoor geselecteerde gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN) die u kunt gebruiken om te werken of studeren of voor ander contact met een Nederlandse overheid.

U komt dan in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Voor deze regio kunt u terecht bij Gemeente Leiden.

Meer informatie vindt u via onderstaande link:

https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/registratie-niet-ingezetenen/

Top