Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken >

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Pinpas (voor uw en onze veiligheid, graag pinnen) of contant geld.

Kosten

Een VOG kost € 41,35.

Aanvraag door de werkgever

Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Top