Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken >

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Pinpas (voor uw en onze veiligheid, graag pinnen) of contant geld.

Kosten

Een VOG kost € 41,35.

Let op: Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.

Aanvraag door de werkgever

Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

VOG-check

Wilt u vooraf inzicht krijgen in uw kansen op een VOG? Dat kan met de VOG-check. U beantwoordt eerst een serie vragen en daarna krijgt u te zien wat uw kansen op een VOG zijn. Dit is geheel anoniem, er worden geen persoonsgegevens verstuurd of opgeslagen en u kunt de complete check binnen één minuut doen.

Top