Vergunningen

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning

Wanneer u een evenement organiseert heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Ook voor het schenken van alcohol tijdens het evenement kunt u hier toestemming aanvragen. 

Ontheffing geluidshinder

Ontheffing geluidhinder

Wilt u iets ondernemen waarbij geluidsoverlast plaatsvindt? Dan heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

Vergunning loterij of bingo

Vergunning loterij of bingo

Voor het organiseren van een loterij of bingo is een vergunning nodig.

Melding overschrijden licht- en geluidsnorm

Melding overschrijden licht- en geluidsnorm

Organiseert u een festiviteit in uw verenigingsgebouw of (horeca)bedrijf en worden de normen van geluids- en/of lichthinder van uw pand overschreden? Dan meldt u dit.

Alcoholvergunning commerciële instellingen

Alcoholvergunning commerciële instellingen

Wilt u als ondernemer van een commerciële instelling alcohol schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Regels terras

Regels terras

Wilt u een terras inrichten? Dan gelden hier regels voor.

Melding gebruik verenigingsgebouw’

Melding gebruik verenigingsgebouw

Wordt uw verenigingsgebouw gebruikt voor andere activiteiten of door andere verenigingen en wordt hierbij alcohol geschonken. Dan meldt u dit.

Alcoholvergunning verenigingen of instellingen

Alcoholvergunning verenigingen of instellingen

Wilt u als vereniging of stichting alcohol schenken, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Voor gebruik van uw clubgebouw, anders dan normaal, kunt u hier zien of dit toegestaan is en een melding doen.

Andere vergunningen

Andere vergunningen

Kamperen buiten een kampeerterrein, standplaatsvergunning, reclameborden, gemeentegrond gebruiken, vaar- en ligplaatsvergunning, collectevergunning.

Top