Vergadering Gemeenteraad 20-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 27-03-2020.

Op deze donderdagavond vanaf 19.30 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de actualisatie van de grondexploitaties, de jaarstukken 2018, de voorjaarsnota 2019 en de uitgangspuntennotitie 2020-2023. De raad neemt 4 juli een besluit over deze stukken.

Voor de agenda en achterliggende stukken verwijzen wij u door naar de website van de gemeenteraad www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad

Top