Vergadering Gemeenteraad 20-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal en commissiekamer
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 13-06-2019.

Op deze woensdagagavond vanaf 20.00 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2017 en de voorjaarsnota 2018. De raad neemt 5 juli 2018 een besluit over deze stukken.

Voor de agenda en achterliggende stukken verwijzen wij u door naar de website van de gemeenteraad www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad

Top