Vergadering Gemeenteraad 26-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 12-01-2018.

Op deze donderdagavond vanaf 19.30 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de de begroting 2018 en de najaarsnota 2017. De raad neemt 9 november 2017 een besluit over deze stukken.

Voor de agenda en achterliggende stukken verwijzen wij u door naar de website van de gemeenteraad www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad

Top