Vergadering Gemeenteraad 15-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer en raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 12-01-2018.

Op deze donderdagavond vanaf 19.30 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2016, voorjaarsnota 2017 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2018. De raad neemt 29 juni 2017 een besluit over deze stukken.

Voor de agenda en achterliggende stukken verwijzen wij u door naar de website van de gemeenteraad www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad

Top