Vergadering Gemeenteraad 16-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 15-06-2017.

Meningsvormende raden financiën 15 en 16 juni 2016

Op deze woensdag- en donderdagavond om 20.00 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2015, voorjaarsnota 2016 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2017. De raad neemt 30 juni 2016 een besluit over deze stukken.

De raad bespreekt de programma’s in vier meningsvormende raden:

  • Ruimtelijke ontwikkeling op woensdag 15 juni om 20.00 uur
  • Sociaal domein op woensdag 15 juni om 20.00 uur
  • Ruimtelijk beheer op donderdag 16 juni om 20.00 uur
  • Bestuur en dienstverlening op donderdag 16 juni om 20.00 uur

Voor de agenda's en achterliggende stukken verwijzen wij u door naar de website van de gemeenteraad www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad .

Top